Leerlingenraad en KinderInnovatieRaad (KIR)


In navolging van een ouderraad (OR) en medezeggenschapsraad (MR) zijn we enkele jaren geleden gestart met een leerlingenraad; dit in het kader van burgerschapsvorming. 

Aan het begin van het schooljaar wordt de leerlingenraad gekozen. Uit elke groep vanaf groep 4 wordt een leerling gekozen volgens officiele kandidaatstelling en verkiezingen. De leerlingenraad vergadert gemiddeld 1 x per 6 weken. Agendapunten die besproken worden zijn o.a. de jaarlijkse goede doelenactie, de actie voor spelmateriaal van de COOP, de uitkomsten van een leerlingtevredenheidspeiling en een leuke schoolactiviteit voor de laatste schooldag.


Vorig schooljaar is voor het eerst een KinderInnovatieRaad (KIR) van start gegaan en krijgt dit schooljaar een vervolg. Alle scholen van Ambion werken hier aan mee door 2 leerlingen af te vaardigen. Zij vergaderen ongeveer 1 x per maand in Thialf Heerenveen onder leiding van Gert van der Veen.
Vanuit onze school zijn er ook 2 kinderen betrokken bij de KIR.