Het schoolteam

De medewerkers van onze school in het schooljaar 2020-2021:

 

Directeur:
Jan Russchen (maandag t/m donderdag)

Peuters:
Sasa Slobodan  

Groep 1-2:
Marieke van Hunen (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag)
Wilma van der Goot (woensdag)

Groep 3-4:
Johanna de Jong (maandag, dinsdag en woensdag)
Wilma van der Goot (donderdag en vrijdag)

Groep 5-6:
Lenneke van der Heide (hele week)

Groep 7-8:
Hylke Brandsma (hele week)

Intern Begeleiders:
Nicole Jaspers (dindag en woensdagochtend)
Ina Borstlap (woensdag; door inzet op een andere school tot meivakantie afwezig)

Humanistisch vormingsonderwijs (HVO):
Jochum Huisman (vrijdagmiddag)

Godsdienstig vormingsonderwijs (GVO):
Tsjippie van Opstall (vrijdagmiddag)

Onderwijsassitenten:
Tineke Meijer (maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend)
Yntze Seinstra (donderdag en vrijdag) 

Administratie:
Yvonne Ferwerda (donderdagochtend)

Leesconsulente:
Djûke Elzinga 

Buurtsportcoach en gymnastiekdocent:
Mark Stobbe (vrijdag)

Vakleerkracht muzikale vorming:
Victoria Nair-Price (donderdagmiddag)