Basisschool It Bûtenplak en peuteropvang 't Krielhoekje


Vanaf 1 augustus 2020 zijn de Mr. J.B. Kanschool en Op 'e Grins gefuseerd en zijn verder gegaan als een nieuwe school op de locatie van Op 'e Grins onder de naam It Bûtenplak.

Basisschool It Bûtenplak
It Bûtenplak biedt als kleine plattelandsschool op de grens van de dorpen Jubbega en Hoornsterzwaag uitdagend en onderzoekend onderwijs met balans tussen hoofd, hart en handen in een groene natuurlijke schoolomgeving die optimaal wordt benut. We combineren rekenen, taal en wereldorientatie steeds meer met sport, bewegen, muziek en creatieve uitingen binnen in de klas, maar ook buiten op het schoolterrein of in de nabije schoolomgeving. Lessen over natuur, gezondheid en ondernemerschap hebben een belangrijke plek op onze school.

Peuteropvang 't Krielhoekje
Bij de basisschool It Bûtenplak is ook Peuteropvang 't Krielhoekje gevestigd om samen een duurzame toekomst te hebben. In het ontwikkelen van het onderwijsconcept is de peuterjuf nauw betrokken en maakt deel uit van het schoolteam. Ouders kiezen naast nabijheid bewust ook voor kleinschaligheid, integratie peuters/kleuters en het onderwijsconcept. 
Er is een gezamenlijke aanpak ontwikkeld, waardoor peuters en kleuters elkaar  ontmoeten, samen spelen en communiceren, van en met elkaar leren in een speel- en leerrijke ontwikkelingsomgeving. Hierdoor creëren we een vloeiende en vanzelfsprekende doorstroming van peuter naar kleuter. Leerlingen zijn al in een vroeg stadium in beeld, waardoor sneller en beter eventuele interventies kunnen plaatsvinden.

Partnerschap
Ouderbetrokkenheid, partnerschap en samenwerking met de schoolomgeving is vanzelfsprekend.  

Suze en Mats, oud-leerlingen

“We vonden het hier superleuk op school!”

Lisette Koopmans

"Ik heb hier vroeger zelf op school gezeten, dus het voelt allemaal heel vertrouwd. Deze school is echt een veilige en v [..]

Johanna de Jong

"Het saamhorigheidsgevoel past heel erg bij mij als persoon en dat vind ik hier op alle mogelijke manieren weer terug. I [..]

Virtuele tour

Suze en Mats, oud-leerlingen

“We vonden het hier superleuk op school!”

Lisette Koopmans

"Ik heb hier vroeger zelf op school gezeten, dus het voelt allemaal heel vertrouwd. Deze school is echt een veilige en vertrouwde basis waar groot en klein zorg voor elkaar dragen en goed met elkaar omgaan."

Nieuws

It Butenplak & Ambion, ambitie in onderwijs

Ambion staat voor AMBitie In ONderwijs. De vierentwintig openbare basisscholen van Ambion bieden eigentijds en kwalitatief onderwijs in de regio Joure en Heerenveen. Daarbij staan vertrouwen, verbinding en ontwikkeling centraal. De scholen werken intensief samen, maar kennen ook ieder hun eigen gezicht.

lees meer

Leerling aanmelden

Overweegt u uw kind(eren) aan te melden op onze school? Dan nodigen wij u en uw kind(eren) van harte uit voor een rondleiding en een persoonlijk gesprek. U kunt hiervoor klikken op de knop onderaan deze pagina. De directeur neemt dan contact met u op om een afspraak te maken.

Nu aanvragen