Cluster Groen

Vanaf 2020 zijn er bij Ambion nieuwe clusters geformeerd waarmee wij als Bûtenplak intensief mee samenwerken: De Ynset uit Rottum, Skoatterwiis uit Oudeschoot, de Sevenaerschool uit Nieuwhorne, de Compagnonsschool uit De Knipe en de Feart uit Jubbega. Door intensief samen te werken:

  • handhaven we onze hoge onderwijskwaliteit,
  • beperken we risico’s,
  • benutten we talenten, expertise, mensen en materialen effectief en efficiënt
  • verhogen we het welbevinden bij leerlingen en medewerkers.

Binnen het scholencluster heeft iedere school een eigen directie en heeft zijn eigen onderwijskundig profiel met school-specifieke accenten. 

De naam van het cluster luidt: Cluster Groen; alle scholen uit het cluster hebben iets met de natuur en natuurlijk leren.