Nieuws

Nieuws

Hier leest u het laatste nieuws van onze school

Groep 7-8 op Boomfeestdag 18 november betrokken bij nieuw Voedselbos

Op woensdag 18 november van 11.30-13.30 uur planten leerlingen van groep 7-8 van onze school It Bûtenplak in het kader van de Nationale Boomfeestdag de eerste van 75.000 bomen in nieuw Voedselbos, de grootste plantlocatie van de klimaatcampagne Meer Bomen Nu. Tevens is het de Friese start van campagne Meer Bomen Nu. De leerlingen zaaien en planten bloemen, bomen en struiken van een groot nieuw Voedselbos bij ‘Boeren in het Bos’ op een locatie in Nijerberkoop.  Een vertegenwoordiger van Urgenda/Meer Bomen Nu zal na een welkom de leerlingen uitleg geven over het belang van bloemen en kruiden. Onder leiding van twee 'bosboeren' gaan de leerlingen zelf aan de slag met zaaien en planten. Tijdens de lunch wordt nog meer verteld over voedselbossen en belang van bomen voor het klimaat. Op deze wijze wordt een mooie leerzame invulling gegeven aan een gastles op locatie in de nabije omgeving. Voor meer achtergrond informatie zie: https://www.boereninhetbos.nl    

Lees meer 

1e kledingactie Bag2School It Bûtenplak succesvol!

De 1e kledingactie van onze ouderraad in samenwerking met Bag2School is voor It Bûtenplak succesvol verlopen. In de afgelopen week konden alle gezinnen tot woensdag hun oude kleding e.d. inleveren bij Hielke van Houten en Henriette Pluim. Woensdag j.l. heeft de organisatie alle kledingzakken opgehaald. Met elkaar is maar liefst 954 kilo ingezameld met een waarde van € 286,20. Dit bedrag wordt door Bag2School aan de ouderraad overgemaakt. Iedereen heel erg bedankt voor de hulp en medewerking aan deze kledingactie. Speciale dank aan Hielke en Henriette die ruimte beschikbaar hebben gesteld voor de kledingcontainers en hebben geholpen bij het innemen.

Lees meer 

I.p.v. oud-papieractie nu 'Schoon Belonen Heerenveen'; twee buurtgenoten gaan voor de school in actie!!!!

De Gemeente Heerenveen is zoals u wellicht weet voor de zomervakantie gestopt met het subsidiëren van verenigingen en scholen voor het ophalen van oud papier. In plaats van de oud papieractie is gekozen voor een nieuwe actie 'Schoon Belonen'. Het doel van dit zwerfafvalbeloningsysteem is de openbare ruimte schoonhouden van zwerfafval door adoptie van een of meer schoongebieden in de Gemeente Heerenveen. De Gemeente subsidieert scholen en verenigingen die deelnemen met een bedrag van 750 Euro per jaar per schoongebied. Onze school doet hieraan mee en heeft een deelnemersovereenkomst met de Gemeente Heerenveen gesloten van 1 oktober 2020 t/m 28 augustus 2022. Als school hebben we voor 2 schoongebieden ingetekend: nummers 13 en 1. Twee buurtgenoten, Evert de Boer en Jelle Sierdsma hebben de school gemeld dat zij beide de schoongebieden 13 en 1 wel voor hun rekening willen nemen en zo de school te helpen. Ze waren bijna dagelijks toch al bezig de omgeving schoon te houden van zwerfafval. De financiële vergoeding (1500 Euro!!!) is volledig voor de school! Wij bedanken Evert en Jelle natuurlijk ontzettend voor deze geweldige support!! Top mannen! Mochten beide mannen om wat voor reden dan ook moeten stoppen met het verzamelen van zwerfvuil in onze schoongebieden, dan moeten wij het als school zelf regelen en zal (weer) een beroep gedaan worden op ouders. Voorlopig is dit dus niet nodig!

Lees meer 

Ontruimingsoefening geslaagd!

Vanmiddag hebben we onze jaarlijkse ontruimingsoefening gehouden. Alle groepen gingen na het noodsignaal (een mondelinge alarmmelding door meester Jan) via verschillende nooduitgangen zo snel mogelijk uit school om bij de fietsenstalling te verzamelen. De oefening is prima verlopen! Na schooltijd heeft het schoolteam de oefening geëvalueerd en zijn enkele punten in het ontruimingsplan aangepast. Binnenkort hangt in elke groep een aangepast en actueel ontruimingsplan dat als leidraad wordt gebruikt bij een eventuele ontruiming in geval van brand of een andere calamiteit. We hopen natuurlijk dat ontruimen nooit nodig is, maar we zijn er in ieder geval op voorbereid.  In de jaarkalender (informatiebrochure) die u heeft ontvangen staat meer informatie over de ontruimingsoefening.

Lees meer