Nieuws

Nieuws

Hier leest u het laatste nieuws van onze school

Verkoop actie eieren door Ouderraad gaat van start......!!!!

Beste ouders, De ouderraad heeft een belangrijke traditie van de Kanschool opgepakt door dit schooljaar toch een verkoopactie van eieren te organiseren. De opbrengst van deze actie wordt volledig besteed aan de schooltuin. Alle oudste kinderen van It Bûtenplak hebben vandaag onderstaande informatie meegekregen + een bestelformulier voor de verkoopactie voor eieren.  Hoe ziet de actie eruit: 1. Op het bijgevoegde bestelformulier kunt u eieren bestellen en aangeven hoeveel dozen       eieren (10 stuks per doos) u wilt afnemen. De eieren kosten € 2,50 per doos van 10       eieren!! 2. Het bestelformulier met gepast geld in een enveloppe + een lege eierdoos (of        meerdere dozen als u meer besteld) geeft u aan uw kind mee naar school. Dit alles uiterlijk      donderdag 25 maart op school inleveren! 3. De ouderraad regelt de inkoop van de bestelde eieren. Deze worden op woensdag 31       maart in de door uzelf geleverde dozen gepakt met het bestelbriefje er bovenop geplakt. 4. Donderdag 1 april kunnen de bestelde eierdozen vóór schooltijd (vanaf 8.00 uur) of na      schooltijd (na 14.00 uur) worden afgehaald bij school. Teamleden en/of uw kind(eren)      fungeren dan even als koerier en leveren de eieren op uw verzoek bij u aan de weg voor      school af.     Een andere mogelijkheid is dat uw kind de eieren zelf meeneemt na schooltijd naar huis in      een tas (wel meer risico vanwege het vervoer) Gezien de omstandigheden ziet de OR alleen op deze wijze een mogelijkheid om de actie corona-proef te organiseren en uit te voeren. De tijdspanne is kort, maar met ieders medewerking en begrip moet ook deze actie kunnen slagen!! Met vriendelijke groet, Ouderraad It Bûtenplak PS. Deze informatie is hieronder als bijlage ook eventueel te downloaden.  

Lees meer 

We gaan beginnen.......met de schooltuin en (her)inrichting kleuterplein!!!

Beste ouders/verzorgers,  Vandaag krijgen alle oudste kinderen uit het gezin een brief mee van de werkgroep schooltuin (Ritske Borger, Okke v.d. Wielen en Rieneke Huitema) waar het plan dat is gemaakt voor de schooltuin en (her)inrichting schoolterrein nader wordt toegelicht. Daarmee is de 'denkfase' afgerond en gaan we verder naar de volgende fase; de uitvoering!!!   Tijdens het ontwerp van de schooltuin is er veel oog geweest voor de wens van de kinderen, daarnaast hebben we rekening gehouden met het plaatje van de ouders, en de beleving van het team. Met dit alles in het achterhoofd, zijn we gaan kijken naar wat realistisch gezien binnen alle (corona)regels haalbaar is.   

Lees meer 

“Nieuwe” stagiaire

Misschien is het overbodig dat ik mij (opnieuw) voorstel, want bij de fusie is er een portfolio over mij gedeeld. En de meeste ouders en kinderen hebben mij vast al eens  bij het hek zien staan. Maar omdat elke nieuwe stagiair(e) zich voorstelt, doe ik dat ook keurig!Ik ben Saša Slobodan, ook wel bekend als juf Sasja van de peuters. Ik ben moeder van twee jongens van 13 jaar en 15 jaar en woon samen met hen, mijn vriend en veel dieren in het buitengebied van Jubbega. ’t Krielhoekje is mijn eigen peuteropvang, via een franchiseconstructie met Kinderwoud. ’t Krielhoekje zat eerst in de JB Kanschool en is meeverhuisd naar it Bûtenplak. Op een speelse en ongedwongen manier bereid ik peuters voor op de basisschool. Het viel me op dat steeds meer peuters al voor hun vierde verjaardag qua ontwikkeling klaar waren voor groep 1 en zelf ook heel veel zin hadden om naar ‘de grote school’ te gaan. Maar vanwege de regels in het onderwijs mogen zij pas vanaf 4 jaar écht naar school. Gemiste kans dus eigenlijk, vooral voor die leergierige kinderen! Daardoor is er een samenwerking ontstaan met juf Marieke van groep 1-2 en op it Bûtenplak wilden we voor een integratie van peuters en kleuters gaan. Helaas kon dit niet in de school zelf, maar met de unit erbij redden we ons ook prima!De peuters en de kleuters spelen elke dag samen buiten op het plein en we plannen steeds meer gezamenlijke momenten in de klassen. Zo is er een heel mooie doorgaande lijn aan het ontstaan, waardoor de overgang tussen de peuter- en kleutergroep bijna naadloos verloopt. Om het nog professioneler aan te pakken, heb ik besloten om de opleiding Onderwijsassistent te gaan doen. Zo krijg ik meer kennis en inzicht over wat er speelt binnen het onderwijs en kan ik ook de kleuters straks gerichter begeleiden op de samenwerkmomenten. Juf Marieke en juf Wilma waren bereid om naast Titia en Joël, ook mij wegwijs te maken in onderwijsland! Dus tot de zomervakantie loop ik op woensdag en vrijdag stage bij groep 1-2, met veel plezier! 

Lees meer