Nieuws

Nieuws

Hier leest u het laatste nieuws van onze school

Herinnering vrije (mid)dagen; en een vrije middag op de laatste schooldag in juli!

Op het ouderportaal hebben we enige tijd geleden al aangegeven dat de geplande studiemiddag het schoolteam op woensdag 10 maart is verplaatst naar dinsdag 1 juni a.s. vanaf 12.00 uur.  De studiedagen van het schoolteam op vrijdag 25 juni en maandag 28 juni gaan wel gewoon door! (zie ook de jaarkalender) Voor alle groepen hebben we nog enkele extra vrije uren beschikbaar. Deze uren worden op donderdagmiddag 8 juli (in de laatste schoolweek) opgenomen! Alle leerlingen zijn dan vanaf 12.00 uur vrij van school en kan de zomervakantie beginnen. Vrijdag 9 juli zijn alle leerlingen al vrij vanwege de calamiteitendag die is ingeroosterd (zie ook de jaarkalender)

Lees meer 

Vooraankondiging klusavonden schooltuin!

Op dinsdagavond 25 mei en woensdagavond 9 juni is er een 'tuinklus'avond van 19.00-21.00 uur voor werkzaamheden die te maken hebben met de aanleg van de doe- en ontdektuin (schooltuin) bij school.  Natuurlijk worden de hulpouders die zich al eerder hebben opgegeven benaderd, maar ook anderen kunnen komen helpen. Wie tijd en zin heeft; je bent van harte welkom!

Lees meer 

Fijne meivakantie!

Het schoolteam wenst alle kinderen, ouders/verzorgers een hele fijne meivakantie. De meivakantie duurt vanaf maandag 3 mei tot en met vrijdag 14 mei. We verwachten alle leerlingen op maandag 17 mei weer lekker uitgerust te kunnen begroeten!

Lees meer 

Bericht van de Medezeggenschapsraad (MR)

Zoals alle andere scholen in Nederland, kent onze school een medezeggenschapsraad (MR), waarin zowel leerkrachten als ouders vertegenwoordigd zijn. De MR heeft adviesrecht en/of instemmingsrecht over onderwerpen die met de beleidsontwikkeling van de school te maken hebben. Onderwerpen in dit kader zijn bijvoorbeeld: de schooltijden, de indeling van de groepen, de besteding van gelden, verloop van de fusie en personele ontwikkelingen. Daarnaast kan de MR zelf relevante onderwerpen aan de orde stellen, die voor de kinderen en de school van belang zijn.  Zo hebben we momenteel het concept van de schoolgids thuis om door te nemen. We hebben het gehad over wat te doen bij code rood? Is het dan vanzelfsprekend dat de scholen dicht gaan? Is dit landelijk beleid?  Wat kunnen we doen het aan de drukte bij school met halen en brengen? Nu het mooie weer in aantocht is, zal dit probleem zich minder voor doen. Maar we zijn aan het brainstormen hoe we dit probleem kunnen verminderen. Natuurlijk staat de fusie als vast punt op de agenda. Hoe gaat het met het team, de ontwikkelingen van de herinrichting van het schoolplein?  Mocht u als ouders vragen hebben met de betrekking tot de MR, dan kunt u met een  van de MR-leden contact opnemen.   Namens de MR, (meester) Hylke Brandma,  (juf) Marieke van Hunen, René Jelsma (voorzitter), Lisette Koopmans, Karin Nijholt en Marrit Peenstra 

Lees meer 

Bericht van de Ouderraad (OR)

April 2021 Beste ouders van it Butenplak,  Ondanks dat de ouders niet zo heel veel van ons, de ouderraad, hebben gehoord, hebben wij niet stil gezeten. We zijn sinds de fusie een samengesteld OR team van Op ‘e Grins en de JB Kanschool. Dat betekent dat we leuke ideeën hebben uitgewisseld die we nu op it Butenplak vorm willen geven. Alleen zit Corona ons niet mee, we kunnen helaas niet alle leuke ideeën nu corona-proof uitvoeren. We gaan ervan uit dat dit komend jaar wel kan. Het lerarenteam en de OR hebben soms snel moeten schakelen en adhoc wat dingen op moeten pakken! Gelukkig kijken we liever naar wat er wel mogelijk is en hoe we het de kinderen zoveel mogelijk naar de zin kunnen maken.  

Lees meer