Uitnodiging ouderavond (thema-avond) maandag 21 november aanvang 20.00 uur.

A.s. maandag 21 november is er een ouderavond op school. Inloop vanaf 19.45 uur met koffie/thee. Aanvang 20.00 uur. 

20.00-20.30 uur: Het eerste deel van de avond wordt ingevuld door de ouderraad (OR) en medezeggenschapsraad (MR). Zij doen o.a. beide verslag van hun werkzaamheden en de OR geeft nog een financiële verantwoording.

20.30-21.30 uur: Het tweede deel (thema-deel) zal onze (nieuwe) leesconsulente Sietie Tijsma van Bibliotheek Mar en Fean voor haar rekening nemen.

Wie leest, heeft de wereld aan zijn voeten. (Voor)lezen ligt aan de basis van de taal- en leesontwikkeling van kinderen en aan de kansen die zij krijgen op school en in de maatschappij. Lezen verruimt ons denken, leert ons om anderen beter te begrijpen en vergroot ons welzijn. Juist daarom doen wij als school al een aantal jaren mee aan het leesbevorderingsproject de Bibliotheek op School (dBoS). 
Maar ook de rol van ouders is hierin ontzettend belangrijk. Wij hopen en verwachten dat jullie dit onderschrijven en op deze avond aanwezig zijn!