Schoolgids 2020-2021

Naast onze eigen Schoolgids 2020-2021 wordt er aan alle gezinnen aan het begin van het schooljaar een informatiebrochure (jaarkalender) uitgegeven. Deze brochure bevat vooral praktische informatie specifiek voor It Bûtenplak zoals: schooltijden, vakanties en vrije dagen, groepsindeling en dit alles overzichtelijk gebundeld. 
Alle nieuwe gezinnen ontvangen bij aanmelding en inschrijving van een nieuwe leerling vanzelfsprekend ook deze informatiebrochure.

Gerelateerde documenten: