Agenda

Dec
03
Sinterklaas (digitaal) op school voor groep 1-2 en 3-4
Dec
04
Sinterklaasfeest in groep 5-6 en 7-8 (geen HVO/GVO, maar wel gym)
Dec
07
Vergadering Medezeggenschapsraad (MR)
Dec
17
Kerstlunch groep 1-8 (Pannenkoeken)
Dec
21
Kerstvakantie
Feb
01
Vrije dag: studiedag schoolteam
Feb
02
Vrije dag; studiedag schoolteam
Feb
08
Rapport groep 3-8 mee!
Feb
09
Oudergesprekken
Feb
10
Oudergesprekken
Feb
22
Voorjaarsvakantie
Mar
24
Open Dag
Apr
02
Paasvakantie (Goede Vrijdag en 2e paasdag)
Apr
16
Sprookje Jubbega door kinderen voor kinderen (gr 3-8)
Apr
20
IEP-Eindtoets groep 8
Apr
21
IEP-Eindtoets groep 8
Apr
27
Koningsdag: vrije dag!!!
May
03
Meivakantie (inclusief Hemelvaartsdag)
May
24
2e Pinksterdag; vrije dag!
May
26
Schoolkamp Ameland groep 7-8
Jun
08
Schoolfotograaf (individuele- en groepsfoto's)
Jun
24
Meesters- en juffendag (verjaardagsfeest alle leerkrachten)
Jun
25
Vrije dag; studiedag schoolteam
Jun
28
Vrije dag; studiedag schoolteam
Jun
29
Rapport groep 3-8 mee!
Jun
30
Oudergesprekken
Jul
01
Oudergesprekken
Jul
07
Festiviteiten vanwege de laatste schoolweek
Jul
09
Calamiteitendag (vrije dag; alleen indien er geen calamiteiten zijn geweest)
Jul
12
Zomervakantie