Leerlingenraad en KinderInnovatieRaad (KIR)


In navolging van een ouderraad (OR) en medezeggenschapsraad (MR) zijn we enkele jaren geleden gestart met een leerlingenraad; dit ook in het kader van burgerschapsvorming. 

Aan het begin van het schooljaar wordt de leerlingenraad gekozen. Uit elke groep vanaf groep 4 wordt een leerling gekozen volgens officiele kandidaatstelling en verkiezingen. De leerlingenraad vergadert gemiddeld 1 x per 6 weken. Agendapunten die besproken worden zijn o.a. de jaarlijkse goede doelenactie (bv. Wandelen voor Water), de actie voor spelmateriaal van de COOP, de uitkomsten van een leerlingtevredenheidspeiling en een leuke schoolactiviteit voor de laatste schooldag.


Jenne (groep 8), Ayze Pyter (groep 7), Fleur (groep 6),
Ids (groep 5) en Dominique (groep 4)

Sinds twee jaar is de KinderInnovatieRaad (KIR) van start gegaan en heeft ook dit schooljaar een vervolg. Gijs en Yfke uit groep 8 zijn onze schoolvertegenwoordigers. Alle scholen van Ambion werken hier aan mee door 2 leerlingen af te vaardigen. Zij vergaderen ongeveer 1 x per maand in Thialf Heerenveen onder leiding van Gert van der Veen.