(Na)schoolse activiteiten (Talentverkenning)

De (na)schoolse activiteiten richten zich vooral op een evenwichtig aanbod binnen onze vier verschillende talentdomeinen:
Sport en Gezondheid: schoolkorfbal, schoolvoetbal, Sportdag, Pipegaelloop en Survivaltocht
Natuur en Techniek: Excursies, Natuur- of biologiedagen, NatuurWijs, Technieklessen en Ateliers gericht op deze domeinen
Kunst, Cultuur, Muziek: o.a. Kerstmusical, Kerstmarkt, Kunst en Cultuurweken, bezoek muziek- en toneelvoorstellingen, Bibliotheek Op School (dBOS) en o.a. Ateliers na schooltijd gericht op deze domeinen
Communicatie en Media: Leerlingenraad, KinderInnovatieRaad (KIR), Mediawijsheid en o.a. Ateliers na schooltijd gericht op deze domeinen