Nieuws

Nieuws

Hier leest u het laatste nieuws van onze school

I.p.v. oud-papieractie nu 'Schoon Belonen Heerenveen'; twee buurtgenoten gaan voor de school in actie!!!!

De Gemeente Heerenveen is zoals u wellicht weet voor de zomervakantie gestopt met het subsidiëren van verenigingen en scholen voor het ophalen van oud papier. In plaats van de oud papieractie is gekozen voor een nieuwe actie 'Schoon Belonen'. Het doel van dit zwerfafvalbeloningsysteem is de openbare ruimte schoonhouden van zwerfafval door adoptie van een of meer schoongebieden in de Gemeente Heerenveen. De Gemeente subsidieert scholen en verenigingen die deelnemen met een bedrag van 750 Euro per jaar per schoongebied.

Lees meer 

De leerlingenraad voor het schooljaar 2020-2021 gekozen!

Vorige week is in groep 3-4, 5-6 en 7-8 via een democratisch verlopen verkiezing een nieuwe leerlingenraad voor het schooljaar 2020-2021 gekozen. Zo is op een mooie manier invulling gegeven aan een les burgerschapsvorming. De leerlingen die gekozen zijn komen uit groep 4 t/m 8:   Rienk (groep 4) Markus (groep 5) Jorn (groep 6) Jenne (groep 7) Chanel (groep 8)   De leerlingenraad vergadert ongeveer 6x per jaar gezamenlijk met de 2 leerlingen die gekozen zijn in de KinderInnovatieRaad (KIR), meestal samen met meester Jan. De onderwerpen waarover de leerlingen vergaderen gaan over bv.: aanschaf nieuw buitenspelmateriaal, onderwerpen aangedragen door de KIR-leerlingen, jaarlijkse goede doelenactie, wat speelt er in de verschillende groepen en aspecten die te maken hebben met ons onderwijsconcept 'Buiten als (basis)school, samen goed voorelkaar'    Wij wensen de 5 gekozen leerlingen heel veel plezier en succes in de leerlingenraad!

Lees meer 

Leerlingen in de KinderInnvoatieRaad (KIR)

Vorige week zijn in groep 7-8 naast de verkiezing voor de leerlingenraad ook leerlingen gekozen voor de Ambion KinderInnovatieRaad (KIR). Vanuit alle scholen van Ambion worden 2 leerlingen afgevaardigd om zitting te nemen in de KIR. Maandelijks wordt er vergadert in ijsstadion Thialf in Heerenveen onder leiding van Gert van der Veen, leerkracht bij Ambion.  Voor onze school It Bûtenplak zijn Ayla en Ferre gekozen. Wij wensen beide leerlingen heel veel succes in de KIR.

Lees meer 

Ontruimingsoefening geslaagd!

Vanmiddag hebben we onze jaarlijkse ontruimingsoefening gehouden. Alle groepen gingen na het noodsignaal (een mondelinge alarmmelding door meester Jan) via verschillende nooduitgangen zo snel mogelijk uit school om bij de fietsenstalling te verzamelen. De oefening is prima verlopen! Na schooltijd heeft het schoolteam de oefening geëvalueerd en zijn enkele punten in het ontruimingsplan aangepast. Binnenkort hangt in elke groep een aangepast en actueel ontruimingsplan dat als leidraad wordt gebruikt bij een eventuele ontruiming in geval van brand of een andere calamiteit. We hopen natuurlijk dat ontruimen nooit nodig is, maar we zijn er in ieder geval op voorbereid.  In de jaarkalender (informatiebrochure) die u heeft ontvangen staat meer informatie over de ontruimingsoefening.

Lees meer 

Schoolgids 2020-2021

De nieuwe schoolgids 2020-2021 is op onze website geplaatst. U kunt deze hieronder downloaden of vinden onder documenten.

Lees meer