Nieuws

Nieuws

Hier leest u het laatste nieuws van onze school

We gaan beginnen.......met de schooltuin en (her)inrichting kleuterplein!!!

Alle oudste kinderen uit het gezin hebben een brief meegekregen van de werkgroep schooltuin (Ritske Borger, Okke v.d. Wielen en Rieneke Huitema) waar het plan dat is gemaakt voor de schooltuin en (her)inrichting schoolterrein nader wordt toegelicht. Daarmee is de 'denkfase' afgerond en gaan we verder naar de volgende fase; de uitvoering!!!   Tijdens het ontwerp van de schooltuin is er veel oog geweest voor de wens van de kinderen, daarnaast hebben we rekening gehouden met het plaatje van de ouders, en de beleving van het team. Met dit alles in het achterhoofd, zijn we gaan kijken naar wat realistisch gezien binnen alle (corona)regels haalbaar is.   

Lees meer 

“Nieuwe” stagiaire

Misschien is het overbodig dat ik mij (opnieuw) voorstel, want bij de fusie is er een portfolio over mij gedeeld. En de meeste ouders en kinderen hebben mij vast al eens  bij het hek zien staan. Maar omdat elke nieuwe stagiair(e) zich voorstelt, doe ik dat ook keurig!Ik ben Saša Slobodan, ook wel bekend als juf Sasja van de peuters.

Lees meer 

Eerste digitale schoolkrant een feit!

Beste ouders en leerlingen, Vanaf nu kan iedereen kennismaken met de eerste digitale schoolkrant van It Bûtenplak, inclusief 't Krieklhoekje. Gwenda, Corrie en Wytske geven als schoolkrantredactie aan dat deze schoolkrant een proefconcept is, dat nog in de kinderschoenen staat. Zij hebben een hele kluif gehad om deze eerste schoolkrant goed leesbaar te maken en goed te laten verlopen. Desondanks ziet deze editie er al prachtig uit!! Veel leesplezier!   

Lees meer